Tilladelser

Overtræder transporten dimensionsbekendtgørelsen, skal der ansøges om tilladelse for at køre med en særtransport.

Hos Stendevad Følgebiler har vi stor ekspertise i at ansøge om transporttilladelser.

Vi sørger for:

  • Indhentning af alle relevante oplysninger inden ansøgning
  • Ruteplanlægning
  • Ved tunge transporter udarbejder vi klassificeringsattest inden ansøgning hos Myndighederne
  • Kontakt til alle relevante myndigheder
  • Dialog med Politi og myndigheder omkring transportens gennemførelse

For vores kunder søger vi både om engangstilladelser, strækningstilladelser samt generelle tilladelser.

Vi søger dagligt kørselstilladelser i Danmark, Tyskland, Norge samt Sverige, og står også gerne til rådighed med ansøgning af tilladelser i resten af Europa.

Kontakt os for en uforpligtende snak omkring, hvordan vi kan hjælpe jeres transport på vej.