Vi har opnået 5 stjerner på Facebook
5/5

Persondatapolitik

Persondatapolitik

Dataansvarlig:

Virksomhedens navn: Stendevad Følgebiler ApS
Adresse: Vesteralle 1, 6920 Videbæk
CVR-nr.: 38235486
Telefon: +45 3091 7979
E-mail: info@st-folgebiler.dk

For at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 af 27. april 2016), herefter GDPR, er Stendevad Følgebiler ApS’ persondatapolitik formuleret og beskriver, hvordan vi som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger på ansøgere, kunder og leverandører.

Ansøgere:

 • Formål: Hos Stendevad Følgebiler ApS indsamles og behandles data som et led i rekrutteringsprocessen.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi?
  • Navn
  • Adresse
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Fødselsdato
  • Billede af ansøger
  • Ansøgning
  • CV
  • Straffeattest

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af:

 • Retsgrundlaget for Stendevad Følgebiler ApS’ behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 3.

Her henvises til indhentningen og behandlingen af personoplysninger på baggrund af hhv.:

 • Samtykke fra registrerede, jf. GDPR, art. 6, stk. 1 (a)
 • Som nødvendighed til opfyldelse af en aftale med registrerede, jf. GDPR, art. 6, stk. 1 (b)
 • Som nødvendighed for overholdelse af gældende lovgivning, jf. GDPR, art. 6, stk. 1 (c)

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Ansøgerens oplysninger stammer fra ansøgeren selv.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger så længe de er relevante for vores behandlingsformål.
 • Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som gældende lovgivning forpligter os til, herunder blandt andet til brug for dokumentation til overholdelse af bogføringslovens bestemmelser.

Kunder:

 • Formål: Håndtering af kundeoplysninger i forbindelse med indgåelse og gennemførelse af aftaler samt efterfølgende fakturering og eventuel rykkerprocedure.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
  • Navn og efternavn på relevante kontaktpersoner
  • Adresse
  • Telefonnummer og mobilnummer
  • Evt. stilling og virksomhed
  • Kategori af købte varer/ydelser
  • Fakturerede beløb
  • Rabatordninger
  • Rykkerbreve
  • Rykkergebyrer og morarenter
  • Inkassobehandling af tilgodehavende
  • E-mail-adresse
  • CVR-nr.

Videregivelse af persondata:

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • SKAT
 • Banker
 • Databehandlere fra EU/EØS

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af:

 • Retsgrundlaget for Stendevad Følgebiler ApS’ behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 3.
  Her henvises til indhentningen og behandlingen af personoplysninger på baggrund af hhv.:
  • Samtykke fra registrerede, jf. GDPR, art. 6, stk. 1 (a)
  • Som nødvendighed til opfyldelse af en aftale med registrerede, jf. GDPR, art. 6, stk. 1 (b)
  • Som nødvendighed for overholdelse af gældende lovgivning, jf. GDPR, art. 6, stk. 1 (c)

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Kundens personoplysninger stammer fra kunden selv, da kunden er ansvarlig for at levere de nødvendige oplysninger til gennemførelse af indgåede aftaler og efterfølgende fakturering.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger så længe de er relevante for vores behandlingsformål.
 • Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som gældende lovgivning forpligter os til, herunder blandt andet til brug for dokumentation til overholdelse af bogføringslovens bestemmelser.

Leverandører:

 • Formål: Håndtering af oplysninger om leverandører i forbindelse med indgåelse og gennemførelse af indgåede aftaler og efterfølgende behandling af fakturaer og kreditnotaer.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
  • Navn og efternavn på relevante kontaktpersoner
  • Adresse
  • Telefonnummer og mobilnummer
  • Evt. stilling og virksomhed
  • Kategori af købte varer/ydelser
  • Fakturerede beløb
  • Rabatordninger
  • CVR-nr.
  • Tilbud
  • E-mail

Deling af dine persondata:

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • SKAT
 • Banker
 • Databehandlere fra EU/EØS

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af:

 • Retsgrundlaget for Stendevad Følgebiler ApS behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 3.
  Her henvises til indhentningen og behandlingen af personoplysninger på baggrund af hhv.:
  • Samtykke fra registrerede, jf. GDPR, art. 6, stk. 1 (a)
  • Som nødvendighed til opfyldelse af en aftale med registrerede, jf. GDPR, art. 6, stk. 1 (b)
  • Som nødvendighed for overholdelse af gældende lovgivning, jf. GDPR, art. 6, stk. 1 (c)

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Leverandørens personoplysninger stammer fra leverandøren selv, da leverandøren er ansvarlig for at levere de nødvendige oplysninger til gennemførelse af indgåede aftaler og efterfølgende behandling af fakturaer og kreditnotaer.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger så længe de er relevante for vores behandlingsformål.
 • Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som gældende lovgivning forpligter os til, herunder blandt andet til brug for dokumentation til overholdelse af bogføringslovens bestemmelser.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes du bruge de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne politik.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af Stendevad Følgebiler ApS’ persondatapolitik skrevet d. 03-06-2019.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ønsker at påberåbe dig en eller flere af dine rettigheder, bedes du kontakte os på info@st-folgebiler.dk.

Translate »